خانه پرداخت شما باموفقیت انجام شد

پرداخت شما باموفقیت انجام شد

سلام بر شما ، خوشبختانه پرداخت شما با موفقیت انجام شد

جهت نصب اسکریپت توسط ما شماره پیگیری پرداخت ، مشخصات ورود به هاست رو به ایمیل Info@Bedanid.net ارسال کنید

پس از نصب شمارو باخبر میکنیم

باتشکر