دامنه چیست؟

دامنه چیست؟

[symple_box style=”boxsucces”] دامنه چیست؟ [/symple_box] به آدرس های سایت دامنه می گویند. مانند سایت گوگل  که دامین آن google.com یا www.google.com است.دامنه یکی از مهم ترین قسمت های سایت است. برای مثال دامنه زیر را ببینید: