635761106808760295

۲۵ سال زندان برای یک هکر کوزوویی که طرفدار داعش است!!

دادگاه ویرجینیا آردیت فریزی، شهروند ۲۰ ساله کوزوویی را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد. به گزارش انتخاب، وی به اتهام کمک به تروریست های داعش و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات نظامیان آمریکایی بدون هیچ اجازه یی گناهکار شناخته شد. هکر بیست ساله اعتراف کرد که اطلاعات شخصی ۱۳۰۰ نظامی آمریکایی را پس از هک…