683251_895

ایمیل ۴۷۰هزار هکر را هک کردن

آدرس های ایمیلی و پیغام های شخصی بیش از ۴۷۰ هزار عضو یک سایت هکرها در پی نفوذ صورت گرفته به آن، در اینترنت پخش شد. به گزارش روزنامه نیوز، وب سایت nulled از جمله سایت هایی است که راهکارهایی در خصوص هک کردن ارائه می داد و بازاری برای شناسه های کاربری به سرقت…