3166203_524

حمله هکرها به وب سایت خدمات درمانی دولت آمریکا

هکرهای اینترنتی موفق شدند به وب سایت HealthCare.gov که از طریق دولت آمریکا با تبلیغات زیاد برای ارائه خدمات درمانی راه اندازی شده نفوذ کنند. به گزارش فارس گفته شده از نیویورک تایمز، اگر چه کاخ سفید وقوع این حمله را تایید کرده، اما مدعی شده که در اثر این حمله هیچ یک از اطلاعات…