2016-02-15+10.04.51

ربات های خودران Starship’s فقط سفارشات غذا در لندن بر عهده می گیرند

ربات های خودران Starship’s در هفته های آینده، ربات های شش چرخ توسعه یافته توسط استارتاپی به نام Starship Technologies را به خیابان های لندن راه خواهد یافت برای کمک به ارائه وعده های غذایی دستور داد از دو تن از بزرگترین راه اندازی تحویل غذا بریتانیا. این شرکت، ایجاد شده توسط دو از بنیانگذاران…

s.aolcdn.com

پلیس لندن با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به دنبال دزدان موتور سوار

پلیس لندن برای تعقیب دزدان موتور سوار از پهپاد پلیس لندن، در تلاش برای کاستن از روند رو به افزایش کیف قاپی و دزدی با استفاده از موتورسیکلت، ممکن است برای دنبال کردن مظنونین موتورسوار به استفاده از پهپاد رو بیاورد. در جلسه ی اخیر کمیته ی پلیس و جرم شورای شهر لندن، یکی از مقامات…