نمونه سوالات انگلیسی هفتم

نمونه سوالات انگلیسی هفتم (نمونه سوالات)

نمونه سوالات انگلیسی هفتم نمونه سوالات برای آمادگی آزمون زبان زبان انگلیس سه مهارت را در زبان خود تقویت کنید. آزمون زبان انگلیسی شامل کتاب های لغت و گرامر را مرور کنید. لغات آزمون انگلیسی چندان سخت نیست و با مطالعه کتاب های زبان  و کلمه های ضروری تافل می توانید تا حد زیادی از نظر لغات…