نمونه سوالات ریاضی 1

دانلود نمونه سوالات ریاضی۱ با جواب (کل کتاب)

نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان سوالات ریاضی۱ عدد مشهور ۳٫۱۴ یا همان عدد “پی” در پیچیده ترین حالت عددی خواهد بود که تا کنون دو هزار و ۷۰۰ بیلیون رقم اعشار برای آن محاسبه شده است اما نشریه نیوساینتیست پنج وجه دیگر این عدد را نیز به مناسبت روز عدد پی آشکار کرده است. تو…