screenshot-digiro.ir 2016-07-20 16-59-35

راهکارهایی برای ترک عادت نامناسب بردن گوشی به رخت خواب

امروزه با افزایش و پیشرفت روز افزون گوشی های هوشمند و وابستگی شدید ما به این گوشی های هوشمند باعث شده که در تمام لحظات خود گوشی هوشمند خود را در کنار خود داشته و این امر موجب شده که اکثر کاربران گوشی های هوشمند خود را در زمان خواب هم همراه خود دارند و…