whats-the-html-(1)

جلسه اول : Html چیست؟

HTML چیست ؟ شاید بارها و بارها اسم HTML را شنیده باشید اما در حقیقت معنای دقیق آنرا ندونید و کاربرد و استفاده آنرا ندونید . خب زیاد ناراحت نباشید چونکه ما شما را گام به گام و به صورت کامل از سطح مبتدی تا حرفه ای با زبان HTML آشنا میکنیم . همچنین در…