Group of technicians repair hard drive

افزایش فضای درایو ها با استفاده از نرم افزار TreeSize

امروزه با گسترش تکنولوژی و فراگیر شدن اینترنت اکثر کاربران با کمبود فضا در سیستم خود را احساس می کنند که این مشکل ممکن است از فایل های قدیمی باشد که گوشه هارد شما خاک میخورند یا فایل های دانلود شده توسط مرورگر اینترنت شما باشد پس برای حل این مشکل در ادامه این آموزش…