resident-evil-7-demo-feedback.jpg.optimal

کپکام در مورد انگشتی که در دموی Resident Evil 7

شرکت Capcom به صورت رسمی بیهودگی Dummy Finger در دموی بازی Resident Evil 7 را تایید کرد. آیا این بدان معناست که یک به روز رسانی برای دموی بازی RE 7 در راه است؟ این تصویر خبر سازی است که در مورد این انگشت راز آلود منتشر شده: خواندن متن داخل تصویر برای کسانی که کاملا در…