work-and-life-balance-illustration_23-2147534051

نقش مشاغل خانگی برای اشتغال پایدار

امروزه کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می شوند و بسیاری از افراد جوامع مختلف از این طریق به اشتغال پرداخته و به درآمدزایی رسیده اند. این مشاغل و فعالیت هایی که در منازل و بدون پیچیدگی های اداری و سازمانی صورت می گیرد،…

climate-change-concern-blog

دولت ها چگونه می توانند در توسعه ی کسب وکارهای کوچک نقش موثری ایفا کنند؟

اواخر سال ۱۹۷۰ چینی ها در وضعیت اسفناکی قرار گرفته بودند، تا جایی که مردم غرق در فقر و گرسنگی شده بودند. از این رو، آن ها خطر را به جان خریدند و تصمیم به انجام کارهایی گرفتند که در آن زمان برای دولت شان غیرقابل تصور می نمود. آنها کومونهایی تشکیل دادند، به صورت…

stock-vector-vector-illustration-of-small-business-growth-concept-233245012

چهار استراتژی موثر برای کسب و کار های کوچک

یک کسب و کار کوچک می تواند بسته به موقعیت و شرایط، استراتژی های مختلفی در پیش بگیرد. برای مثال، استراتژی هایی که شرکت های تازه تأسیس برای خود انتخاب می کنند ممکن است با استراتژی هایی که شرکت های با سابقه و تثبیت شده تر در پیش می گیرند متفاوت باشند. به همین ترتیب استراتژی…