دانلود نمونه سوالات کار افرینی کاردانش

دانلود نمونه سوالات کار افرینی کاردانش (سال۹۰)

نمونه سوالات کار افرینی کار دانش

نمونه سوالات امتحانی
تحقیقی درباره کار افرینی:
عصر جدید، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمایه هاست، کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند بهره وری از منابع و سرمایه ها را در سرلوحه کار خود قرار داده اند و در پرتو وجود افراد تحصیل کرده و متخصص، چرخ های رشد و توسعه را به حرکت در آورده اند و به ابداعات و نوآوری هایی دست یافته اند. دسترسی به این نوآوری ها که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را از نو زنده کرده است منوط به کارآفرینی است.

دانلود نمونه سوالات کار افرینی کاردانش بر روی دانلود کلیک کنید

دانلود